Καταγραφή προσδοκιών

Προτάθηκε να κάνουμε μικρές συνεντεύξεις, ώστε να εξοικειωθούμε με το ψηφιακό εγγραφέα και παράλληλα να δηλώσει ο καθένας από ποιον σκοπεύει να πάρει συνέντευξη και γιατί. Ο συνδυασμός πέτυχε. Αποφασίσαμε να:

– κάνει ο καθένας μία συνέντευξη μέσα στον Ιούνιο

– βρεθούμε στο τέλος του μήνα

– δουλέψουμε στην ερμηνεία/ανάλυση των προφορικών μαρτυριών μας

– σχεδιάσουμε μία ημερίδα με την δουλειά μας

Ακολουθούν κάποια ενδεικτικά ηχητικά παραδείγματα:

 

 

 

About papalexandros

Media Educator
This entry was posted in Συναντήσεις ΟΠΙΑ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s